தரம் 08 மாணவர்களுக்கான திறன் வகுப்பறைகள்

கல்லூரி அதிபரின் கோரிக்கையின்படி தரம் 08 மாணவர்களுக்கான திறன் வகுப்பறைகள் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் கனடா மற்றும் தரம் 08 பெற்றோர்களினது நிதிப்பங்களிப்புக்களுடன் நிறுவப்பட்டு, சனவரி 22, 2021 ஆம் [more...]

Project Ooruni (ஊருணி)

வணக்கம் யாழ் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் கனடா நடாத்தும் தமிழ் மாணவர் உதவித் திட்ட தகவல் அமர்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்நிகழ்வில் இதுவரை காலச் செயற்பாடுகள் [more...]
Dear All, Any institution that is involved in children’s education (Grade 2-12)is welcome to encourage their Tamil community students to participate our exam [more...]

2019 TSE Model Exam Papers

Sample model papers are available here to download | மாதிரி வினாத்தாழ்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. Math | கணிதம் Tamil | தமிழ் General Knowledge |பொது அறிவு [more...]

JHCA Annual Gala Dinner 2019

யாழ் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் – கனடா பெருமையுடன் வழங்கும் வருடாந்த இராப்போசன நிகழ்வு- 2019 இடம் – Scarborough Convention Centre 20 Torham Pl, Scarborough, ON M1X [more...]