தரம் 08 மாணவர்களுக்கான திறன் வகுப்பறைகள்

கல்லூரி அதிபரின் கோரிக்கையின்படி தரம் 08 மாணவர்களுக்கான திறன் வகுப்பறைகள் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் கனடா மற்றும் தரம் 08 பெற்றோர்களினது நிதிப்பங்களிப்புக்களுடன் நிறுவப்பட்டு, சனவரி 22, 2021 ஆம் [more...]

Project Ooruni (ஊருணி)

வணக்கம் யாழ் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் கனடா நடாத்தும் தமிழ் மாணவர் உதவித் திட்ட தகவல் அமர்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்நிகழ்வில் இதுவரை காலச் செயற்பாடுகள் [more...]
Dear All, Any institution that is involved in children’s education (Grade 2-12)is welcome to encourage their Tamil community students to participate our exam [more...]

2019 TSE Model Exam Papers

Sample model papers are available here to download | மாதிரி வினாத்தாழ்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. Math | கணிதம் Tamil | தமிழ் General Knowledge |பொது அறிவு [more...]

JHCA Annual Gala Dinner 2019

யாழ் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் – கனடா பெருமையுடன் வழங்கும் வருடாந்த இராப்போசன நிகழ்வு- 2019 இடம் – Scarborough Convention Centre 20 Torham Pl, Scarborough, ON M1X [more...]

ஊருணி செயல் திட்டம் – 2018

மிகவும் எளிமையாகவம் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும் அமைந்த ,எமது மிக முக்கியமான கிளை அமைப்பின் – தமிழ் மாணவர் உதவி அமைப்பின் வருடாந்த விளக்க கூட்டம் – ஊருணி செயல் திட்டம் – 2018 [more...]

Heart & Stroke Sponsorship Drive

எமது கனடிய சமூகத்தின் தேவை கருதி அனைவரும் வாருங்கள் . உங்கள் பங்களிப்பையும் உறுதி செய்யுங்கள். 11.00 AM – June 23,2018  722 Brimley Rd, Scarborough, ON M1J [more...]