Life Members

Life Members

Member ID Salutation First Name Last Name
LM-001 Mr. Amalakuhan Kandasamy
LM-002 Mr. Amirthalingam Chanmugalingam
LM-003 Mr. Ammaiappar Sivakumaran
LM-004 Mr. Ampikapathy Manickavasagar
LM-005 Mr. Amutheesan
LM-006 Mr. Anandakumar K.
LM-007 Mr. Anandan K.
LM-008 Mr. Anandarajah K
LM-009 Mr. Aravinthan K
LM-010 Mr. Aravinthan Sathananthan
LM-011 Mr. Arjunan Saravanapavananthan
LM-012 Mr. Arulnithy Thurisingham
LM-013 Mr. Arulvarathan Sangarappillai
LM-014 Mr. Arunthavanathan A
LM-015 Mr. Athavan Kularajasingam
LM-016 Mr. Baheeran K
LM-017 Mr. Baheerathan Vallipuram
LM-018 Mr. Pakeerathan Sahathevan
LM-019 Mr. Balachandra Ponnudurai
LM-020 Mr. Balachandran Aru
LM-021 DR Balakrishnan K
LM-022 Mr. Balakumar
LM-023 Mr. Balakumar Karunananan
LM-024 Mr. Balan Sivanadian
LM-025 Mr. Balaranjan SriRanganathan
LM-026 Mr. Balasingam Balakumaran
LM-027 Mr. Balasundaram Rudranantha
LM-028 Mr. Balasunderam Ponniah
LM-029 Mr. Balendran Ponnudurai
LM-030 Mr. Balamanoharan Shanmuganathan
LM-031 Mr. Bhaskeran Thayalan
LM-032 Mr. Bhavanendra Bhavanendra
LM-033 Mr. Buvanendran Thirunavukarasu
LM-034 Mr. Cathirgamu T.
LM-035 Mr. Chandrakumaran Kandiah
LM-036 Mr. Chandramohan Nadarajah
LM-037 Mr. Chandramohan Kandiah
LM-038 DR Chandrasegaram K
LM-039 Mr. Chockalingam Pravakaran
LM-040 Mr. Devamurlai
LM-041 DR Devan Ganeshan
LM-042 Mr. Dominic Thambipillai
LM-043 Mr. Dushyanthan Sahathevan
LM-044 Mr. Dustan Santhiapillai
LM-045 Mr. Elankumaran Thiagarajah
LM-046 Mr. Esparam Ponnaiah
LM-047 Mr. Gananathan K.
LM-048 Mr. Ganesamoorthy Chelliah
LM-049 Mr. Ganesh Shanmugam
LM-050 Mr. Garoonanedhi R
LM-051 Mr. Gnanendran Ratham
LM-052 DR Gnaneswaran Aiyathurai
LM-053 Mr. Gunarajah Thuraisingam
LM-054 Mr. Gunaratnam V
LM-055 Mr. Harendran Chunchithapatham
LM-056 Mr. Harry Rajah
LM-057 Mr. Jeyabalan Shanthypoosan
LM-058 Mr. Jeyananthasivam Sivanadian
LM-059 Mr. Kanagarajah Kandiah
LM-060 Mr. Kandeepan Parameswaran
LM-061 Mr. Kaneshapillai Somasunderam
LM-062 Mr. Karunakaran N
LM-063 Mr. Kathirgamanathan Subramaniam
LM-064 Mr. Kathirgamanathan Nadarajah
LM-065 Mr. Kesavan Nadarajah
LM-066 Mr. Kodeeswaran Manickavasagar
LM-067 Mr. Krishnanandan Ratnasingham
LM-069 Mr. Kugathasan Sarangapani
LM-070 Mr. Logan Senathirasa
LM-071 Mr. Loganathan Varatharasa
LM-072 Mr. Logeswaran Mahalingam
LM-073 Mr. M.Cyril Francis
LM-075 Mr. Maniseharan Thulasigamony
LM-076 Mr. Manoharan Krishnapillai
LM-077 Mr. Manoharan Joseph
LM-078 Mr. Rajagopal Mathialagan
LM-079 Mr. Mathiyaparanam Selliah
LM-080 Mr. Mayooran Somanathan
LM-081 Mr. Murale Perairampillai
LM-082 Mr. Nanthakumar VictorEmmanual
LM-083 Mr. Nanthacumar Durairajah
LM-084 Mr. NathanK Selvanathan
LM-085 Mr. Panchalingam Kandiah
LM-086 Mr. Paramanathan Parameswaran
LM-087 Mr. Paramasivam Sithamparapillai
LM-088 Mr. Paramsothy Thayanithy
LM-089 Mr. Parathan Navaratnam
LM-090 Mr. Parm Parameswarn’s
LM-091 Mr. Pathansaly Elayathamby
LM-092 Mr. Pathmanathan V
LM-093 Mr. Pathmannathan Guru(Saba)
LM-094 Mr. Pirabaharan Selvadurai
LM-095 Mr. Premachandra Kanagasabapathy
LM-096 Mr. Puvanendran N
LM-097 Mr. Rajah Sureshkumar
LM-098 Mr. Rajakulasingam Kandiah(babu)
LM-099 Mr. Rajaratnam Sivaguru
LM-100 Mr. Rajkumar Rajendrarajah
LM-102 Mr. Ramanan Panchalingam
LM-103 Mr. Ramanathan Narasimhan
LM-104 Mr. Ranjan K
LM-105 Mr. Raveendran Kanagaratnam
LM-106 Mr. Raveendra Kandasamy
LM-107 Mr. Raviraj Rajah
LM-108 Mr. Ruban Sivanadian
LM-109 Mr. Santhalingam Baskaran
LM-110 Mr. Santhiapillai Sinnappu
LM-111 Mr. Sathiyanarayana Saravanapavananthan
LM-112 Mr. Sathyakumar S
LM-113 Mr. Satkunapalan Satkunasingam
LM-114 Mr. Sivachelvan Chelliah
LM-115 Mr. Sittampalam Sinnathamby
LM-116 Mr. Sivabalaviknarajah Vicky
LM-117 Mr. Sivagnanam Sundaramohan
LM-118 Mr. Sivakumaran Mahalingam
LM-119 Mr. Sivakumaran Gunaretnam
LM-120 DR Sivalingam(Siva) Paramalingam
LM-121 Mr. Sivan Ilangko
LM-122 Mr. Sivapalan Sivasothy
LM-123 Mr. Sivasubramaniam Sabaratnam
LM-124 Mr. Sritharan Nathan
LM-125 DR Subramaniam Kugathasan
LM-126 Mr. Suntharalingam Sinnathurai.
LM-127 Mr. Sunthararajan Vallipuram
LM-128 Mr. Sureswaran Sinnadurai
LM-129 Mr. Tharmakularajah(Kula) Sellathurai
LM-130 Mr. Tharmalingam Sridharan
LM-131 Mr. Tharmalingam Naguleswaran
LM-132 Mr. Tharmaratnam Ponnampalam
LM-133 Mr. Thavavinayahan Sivapragasam
LM-134 Mr. Theivendrarajah Pillaiyar
LM-135 Mr. Thirulogasunthram Sovunthararajan
LM-136 Mr. Uthayan Nadarajah
LM-137 Mr. Vaikuntharasa Nadarasa
LM-138 Mr. Vasanthan Sabaratnam
LM-139 Mr. Venugopal Chelliah
LM-140 Mr. Vijayakulan V
LM-141 Mr. Vijayakulasingam Kandiah
LM-142 Mr. Vimalendran Ponnudurai
LM-143 Mr. Vino Muthiah
LM-144 Mr. Viveganandan Canagasabapathy
LM-145 Mr. Wakisan Mathiyaparanam
LM-146 Mr. Wijekuhan Kandasamy
LM-147 Mr. Yasokaran Navaratnam
LM-148 Mr. Yogakumaran Nadarajah
LM-149 Mr. Yoganathan K
LM-150 Mr. Yogasegaran Kulasigamani
LM-151 Mr. Yokeswaran Thiyagarajah
LM-152 Mr. Reveendran(Ravee) Navaretnam
LM-153 Mr. Kanapathi Thiagalingam
LM-154 Mr. Keshavan Kaneshalingam
LM-155 Mr. Kanagaratnam Kanagavaratha
LM-156 Mr. Sivakumaran(Siva) Kailasapillai
LM-157 Mr. Mahendrarajah Pradeep
LM-158 Mr. ThiruUdaya Shankar
LM-159 Mr. Sayon Balasuntharam
LM-160 Mr. Niranjan Balasingam
LM-161 Mr. Sugumar Cumarasamy
LM-162 Mr. Paramasivam SivalingamLuedgke
LM-163 Mr. Parthiban Paramananthan
LM-164 Mr. Shanmuganathan Iyampillai
LM-165 Mr. Manoharan Vaithianathan
LM-166 Mr. Karunenthiran Arulanantham
LM-167 Mr. Sivakumar Poopalasingham
LM-168 Mr. Vilosan Sivatharman
LM-169 Mr. Sundaralingam Premasiri
LM-170 Mr. Giritharan Navaratnam
LM-171 Mr. Kuruparan Kanagasbai
LM-173 Mr. Pathmalingam Chelliah
LM-174 Mr. Vasanthakumar Velmurugu
LM-175 Mr. Nandha Gunaratnam
LM-176 Mr. Jeyakanthan Murugesu
LM-177 Mr. Kumaaravel Thambapillai
LM-178 Mr. Shanthiragaanthan Sathasivam
LM-179 Mr. Kathirkamanathan Karthigesu
LM-180 Mr. Thevarajah Suboshan
LM-181 Mr. Kalanithy Meignanasundaram
LM-182 Mr. Rajakumar Cumaraswamy
LM-183 Mr. Nadarajah Thevarajah
LM-184 Mr. Manilal Sivaramalingam
LM-185 Mr. Sutharsan Srinivasan
LM-186 Mr. Jansan Mariathasan
LM-187 Mr. Asokan Logan
LM-189 Mr. Kulatheeran Ambalavanar
LM-190 Mr. Shanmugalingam Selvanayagam
LM-191 Mr. Puvanendrarajah Somasundaram
LM-192 Mr. Maheswaran Subramaniam
LM-193 Mr. Thamilventhan Paramanathan
LM-194 Mr. Sittampalam Jeyapragasan
LM-195 Mr. Srinikethan Balasingam
LM-196 Mr. Kathiresu Kathirgamanathan
LM-197 Mr. Paramanathan Thamilvaanan
LM-198 Mr. Somasuntharam Ganeshanathan
LM-199 Mr. Pirashanthan Nanthakumar
LM-200 Mr. Maxime Shanthakumar
LM-201 Mr. Sumanan Karnalingam
LM-202 Mr. Viththiyapaskaran Ponambalavanar
LM-203 Mr. Vijayakumar Kandiah
LM-204 Mr. Vaithiyanathan Sivapathasundaram
LM-205 Mr. Bararajasingam Kularajasingam
LM-206 Mr. Somasundaram Thambirajah
LM-207 Mr. Thilakesan Srirajakumaresan
LM-208 Mr. Sivanandan Nadarajah
LM-209 Mr. Selvanayagam Ambalavanar
LM-210 Mr. Shanmugarajah Subramaniam
LM-211 Mr. Puvirajasingam Kandiah
LM-212 Mr. Rameshkumar Rajah
LM-213 Mr. Thambirajah Ravichandran
LM-214 Mr. Nagarajah Vivekanandan
LM-215 Mr. Athithan Thananchayan
LM-216 Mr. Shanmugampillai Selvakumaran
LM-217 Mr. Thurairajah Kaneshwaran
LM-218 Mr. Vivekananthan Veeravagupillai
LM-219 Mr. Sivapathasundar Sivathayalan
LM-220 Mr. Jeyaganeshan Paramalingam
LM-221 Mr. Subatharan Nadesapillai
LM-222 Mr. Thayaparan Selliah
LM-223 Mr. Jeyaharan Arullingam
LM-224 Mr. Kumaraguru Selvaratnam
LM-225 Mr. Thirunavukarasu Raveendran
LM-226 Mr. Nagalingam Gnanasekeram
LM-227 Mr. Nagalingam Thanigasalam
LM-228 Mr. Kethesvarasivam Nadarajah
LM-229 Mr. Thurairajah Derick
LM-230 Mr. Mahendramohan Kumarasamy
LM-231 Mr. Kesavan Kanagarajah
LM-232 Mr. Senathirajah Srijeyanathan
LM-233 Mr. Vishnu Mohan
LM-234 Mr. Suthakaran Subramaniam
LM-235 Mr. Gajen Arumugam
LM-236 Mr. Mohan Ratnasingam
LM-237 Mr. Natgunaseelan Visvalingam
LM-238 Mr. Mohanadas Vilvaratnam
LM-239 Mr. Vaseeharan Sabaratnam
LM-240 Mr. Sutharman Kanagaratnam
LM-241 Mr. Sakthikumar Sapapathi
LM-242 Mr. Sithamparanathan Sivagurunathan
LM-243 Mr. Elilmenan Thureirajah
LM-244 Mr. Jeyamathan Jeyarajah
LM-245 Mr. Siriram Kandasamy
LM-246 Mr. Ganeshamoorthy Suntharesan
LM-247 Mr. Divagaran Manikkavasagar
LM-248 Mr. Gunarathinaraja Karthegesu
LM-249 Mr. Aravinthan Nadarajah
LM-250 Mr. Balakugan Selvaratnam
LM-251 Mr. Myuran Balasubramaniam
LM-252 Mr. Markandan Sinnathamby
LM-253 Mr. Sanjayan Subramanium
LM-254 Mr. Vijayakulan Vimalanathan
LM-255 Mr. Parakiramasingham Arumugam
LM-256 Mr. Rajendran Arulanantham
LM-257 Mr. Srirahulan Dharmalingam
LM-258 Mr. Paramanantharajah Kanapathipillai
LM-259 Mr. Srikanthan Nadarajah
LM-260 Mr. Sathiyendra Thurairajah
LM-261 Mr. Sritharan Thiagarajah
LM-262 Mr. Sasidaran Logarajah
LM-263 Mr. Karunabalan Thambirajah
LM-264 Mr. Aathavan Selvarajah
LM-265 Mr. Rajamohan Canagasabai
LM-266 Mr. Isaipriyan Kanagaiyah
LM-267 Mr. Meighanasundarm Kalanithy
LM-268 Mr. Indrakumar Ayadurai
LM-269 Mr. Tharmarajan Punniamoorthy
LM-270 Mr. Radhakrishna Rasiah
LM-271 Mr. Sugumar Vilvaratnam
LM-272 Mr. Vigneswaran Shanmuganathan
LM-273 Mr. Rishard Ibrahim
LM-274 Mr. Mahendran Jeyamohan
LM-275 Mr. Krishnasamy Bremnath
LM-276 Mr. Ranjith Thavarajah
LM-277 Mr. Kumaran Sanmuganathan
LM-278 Mr. Pirasanna Yogarajah
LM-279 Mr. Jeyanithe Karunanithy
LM-280 Mr. Marcus Mariathas
LM-281 Mr. Sevvertkumaran Navaratnam
LM-282 Mr. Sivakaran Vinayagamoorthy
LM-283 Mr. Bhavananthan Mahendran
LM-284 Mr. Kugan Sivasithamparam
LM-285 Mr. Thirugnanasampanthan Elaythamby
LM-286 Mr. Jeyakumar Arumugam
LM-287 Mr. Vinothan Mahalingam
LM-288 Mr. Vijay Sivashankar
LM-289 Mr. Manohar Ratnasabapathy
LM-290 Mr. Sivakumar Sandraraj
LM-291 Mr. Annushan Perampalam
LM-292 Mr. Vipulanandan Vallipuram
LM-293 Mr. Suresh Kanagasabapathy
LM-294 Mr. Sadachcharam Nadarajah
LM-295 Mr. Suthaharan Arumugam
LM-296 Dr Sabesan Thangathurai
LM-297 Mr. Rajadurai Raveendran
LM-298 Mr. Cheliyan Kanagasabapathy
LM-299 Mr. Subramaniam Jeyagoby
LM-300 Mr. Sritharan Paramsothy
LM-301 Mr. Karunakaran Sarvanandan
LM-302 Mr. Skanthan Sithamparanathan
LM-303 Mr. Shanmuganathan Ratneswaran
LM-304 Mr. Kirupakaran Ehamparam
LM-305 Mr. Ramesh Navaratnarajah
LM-306 Mr. Rajakumar Shanmugarajah
LM-307 Mr. Perinpanathan Nadarajah
LM-308 Mr. Sribalan Saravanabavan
LM-309 Mr. Sureshkumar Nadarajah
LM-310 Mr. Thevananth Ramalingam
LM-311 Mr. Anpalagan Kumarasamy
LM-312 Mr. Suthan Arulanantham
LM-313 Mr. Vimalan Balasubramaniam
LM-314 Mr. Satheesh Thadchanamoorthy
LM-315 Mr. Athiththan Kulendran
LM-316 Mr. Elamaran Rajadurai
LM-317 Mr. Nimalatheeban Mayathiraviaym
LM-318 Mr. Senkeeran Selvarasa
LM-319 Mr. Theepan Krishnapillai
LM-320 Mr. Senthil Shanmugalingam
LM-321 Mr. Prabaharan Chelliah
LM-322 Mr. Kenneth Paul
LM-323 Mr. Elanthiraiyan Ramalingam
LM-324 Mr. Ruthirakuhan Kandasamy
LM-325 Mr. Sivakumaran Arumugam
LM-326 Mr. Kantheeswaran Parameswaran