Sports Subcommittee

Sports Subcommittee

Chair
Sayon Balasuntharam
Members
Kugathasan Sarangapani
Sutharsan Srinivasan
Aravinthan Sathananthan
Chandramohan Kandiah
Ganesh Shanmugam
Jansan Mariathasan
Natgunaseelan Visvalingham
Marcus Mariathas
Niranjan Panchalingam
Param Parameswaran
Sanmuganathan Kumaran
Shanthypoosan Jeyabalan
Suntharesan Ganeshamoorthy
Vilosan Sivatharman
Vino Muthiah