ஊருணி செயல் திட்டம் – 2018

மிகவும் எளிமையாகவம் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும் அமைந்த ,எமது மிக முக்கியமான கிளை அமைப்பின் – தமிழ் மாணவர் உதவி அமைப்பின் வருடாந்த விளக்க கூட்டம் – ஊருணி செயல் திட்டம் – 2018 [more...]

Heart & Stroke Sponsorship Drive

எமது கனடிய சமூகத்தின் தேவை கருதி அனைவரும் வாருங்கள் . உங்கள் பங்களிப்பையும் உறுதி செய்யுங்கள். 11.00 AM – June 23,2018  722 Brimley Rd, Scarborough, ON M1J [more...]

News Blog

க.பொ.த சாதரண தரப் பரீட்சை 2016 இல் 9A பெற்றவர்கள் – 36 8A பெற்றவர்கள் – 33 7A பெற்றவர்கள் – 34 யாழ்.இந்துக் கல்லூரியின் தேசிய மட்ட சாதனை [more...]

வாழிய யாழ்நகர் இந்துக் கல்லூரி வையகம் புகழ்ந்திட என்றும்

கல்லூரிக் கீதத்தில் பாடசாலையின் சிறப்புக்கள் எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன. வாழிய யாழ்நகர் இந்துக் கல்லூரி வையகம் புகழ்ந்திட என்றும் (வாழி) இலங்கை மணித்திரு நாட்டினில் எங்கும் இந்து மதத்தவர் உள்ளம் இலங்கிடும் ஒருபெருங் [more...]