மரண அறிவித்தல் – திருமதி இந்திராணி ஆறுமுகம்

திருமதி இந்திராணி ஆறுமுகம்
புவனேந்திரன் திருநாவுக்கரசு, முன்னாள் பொருளாளர் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம் – கனடா அவர்களின் மாமியார்

அன்னை மடியில் (13 AUG 1932) இறைவன் அடியில் (05 MAY 2021)

In Loving Memory of Indrani Arumugam We are saddened to announce that Mrs Indrani Arumugam peacefully passed away on Wednesday 5th May 2021 at her home in Toronto, Canada, formerly of 16/4 Senior Lane, Kallaty, Jaffna.

Beloved wife of Late Mr K S Arumugam(IPW Railways).

Adored mother of Nalayini Sivalingam, Attorney Dhayalini Poopalarajah, Subashany Sajitharan, Lojani Buvanendran and Dr Muhuntha Arumugam.

Devoted mother in law to VT Sivalingam(Jaffna), Kandiah Poopalarajah(UK), Selvaratnam Sajitharan(USA), JHCAC former Treasurer & JHCAC TSA Member (Buva) Thirunavukarasu Buvanendran(Canada) and Pramila Muhuntha(Canada).

Doting grandmother of Dheenabanthan & Thanalini, Udhayarani & Dr Kiruban, Krishnarajah & Saloni, Punitharajah, J.D, Attorney Deena Denuka, Deena Divya, Denakshan, Ashley Abharna & Jimmy and Akilaprathan.

Loving great grandmother to Karthik Rajah Kiruban, Atchuthan Rajah Kiruban, Adithya Rajah Kiruban, Aariya Krishnarajah, Sienna Krishnarajah, Vashish Dheenabanthan and Rose Indra Madden.

This notice is provided for all family and friends.  

Jaffna Hindu College Association – Canada extends its condolences to the family, friends and school community who are grieving the loss of Mrs Indrani Arumugam.

Events

Ritual Get Direction

When: Monday, 10 May 2021 2:30 PM – 4:30 PM
Location: Chapel Ridge Funeral Home
Address: 8911 Woodbine Ave, Markham, ON L3R 5G1, Canada

Contacts

 Buva

Source: Thank you, ripbook.com (https://ripbook.com/indrani-arumugam-6097ade95c201/notice/obituary-6097ae95bd829)

Posted Under