ஊருணி செயல் திட்டம் – 2018

மிகவும் எளிமையாகவம் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும் அமைந்த ,எமது மிக முக்கியமான கிளை அமைப்பின் – தமிழ் மாணவர் உதவி அமைப்பின் வருடாந்த விளக்க கூட்டம் – ஊருணி செயல் திட்டம் – 2018 scarborough நகர மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.முழு நிகழ்வின் ஒளி நாடா இங்கு இணைக்கப்படுள்ளது.கலந்துகொண்ட அனைவர்க்கும் நன்றி .
யாழ் இந்து கல்லுரிச் சங்கம் கனடா

முழு நிகழ்வின் ஒளி நாடா இங்கு இணைக்கப்படுள்ளது.

https://livestream.com/accounts/1729214/events/8259925